Desde la fundació de la Parroquia de Gilet a mijans del segle XVI han sigut molts els representants per a dedicar, consagrar, celebrar i oferir totes les manifestacions religioses del poble. La documentació dels arxius parroquials sol datar des del segle XVI quan el Concili de Trento va establir la forma obligatòria que els retors de les esglésies portaren i conservaren els llibres de registre necessaris per a la constància de l’exercici del seu ministeri. A Espanya va començar a dur-se a terme a partir juliol de 1564.

Estos llibres anomenats Llibres Sacramentals, o Quinque Libri, són els de bautismes. de confirmacions, de matrimoni, de defunció i excomunions. Els Llibres de Baptismes són imprescindibles per al coneixement de la demografia històrica, ja que l’estadística oficial, a Espanya, no comença fins al 3 novembre 1856. A Gilet per desgracia en temps de la Guerra Civil cremaren tot el arxiu parroquial i estudiar la genealogia es un caos per nosaltres. Amb la ajuda del Quinque Libri del pobles lindants i protocols notarials hem conseguit fer una llista de tots els retors que han pasat per Gilet.


 

Por webmaster

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *